RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia).
 
Poniższa „Informacja” ma na celu przedstawienie Ci Twoich praw dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, dostarczenia Ci informacji nt przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, wyjaśnienia w jakim celu je przetwarzamy, kiedy może być konieczne ich przekazanie innym podmiotom, oraz jak długo będziemy je przetwarzać i przechowywać.
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Glass Color Jakub Nawrocki, z siedzibą w Mościskach, ul. 3 Maja 9, 05-080, nr NIP 113 250 33 65 (dalej „my”), tel: +48 733 930 930

2. Adres e-mail do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: bok@glasscolor.pl

3. Podanie nam danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, umowy na wykonanie usługi, czy przedstawienia Ci oferty handlowej na nasze towary i usługi (przedstawimy Ci ofertę tylko na Twoje wyraźne życzenie i tylko w zakresie o jaki zapytasz).

4. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania poprzez kontakt e-mail wskazany w punkcie 2, lub jeśli korzystasz z naszego sklepu internetowego, po zalogowaniu się, w zakładce „moje konto”.

5. Masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych przez wysłanie do nas, na adres e-mail podany w punkcie 2, takiego żądanie. Zrobimy to, chyba że będzie istniała inna podstawa prawna, wynikająca z prawa finansowego lub kodeksu cywilnego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych.
- Jeśli robiłeś zakupy przez nasz sklep internetowy, lub za pomocą platformy sprzedaży internetowej jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane przez okres 3 lat, od końca roku kalendarzowego w którym zrobiłeś u nas ostatnie zakupy (podstawa prawna: art. 118 KC).
- Jeśli robiłeś zakupy towaru w naszym stacjonarnym punkcie handlowym i na Twoje życzenie wystawiliśmy Ci imienny paragon lub fakturę sprzedaży jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane przez okres 2 lat, od końca roku kalendarzowego w którym zrobiłeś ostatnie zakupy (podstawa prawna: art. 554 KC).
- Jeśli wykonywaliśmy dla Ciebie usługę (na podstawie umowy o wykonanie usługi), jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych przez 10 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym usługa została wykonana (podstawa prawna: art. 118 KC).
- Po tym jak zażądasz od nas usunięcia Twoich danych, możemy nadal je przetwarzać, tylko w podanych poniżej celach, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Glass Color Jakub Nawrocki.
1. windykacja należności,
2. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
3. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Po wygaśnięciu tych celów, Twoje dane zostaną automatycznie usunięte.
 
6. Masz także prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania, przesyłając nam takie żądanie na adres e-mail podany w punkcie 2. Po otrzymaniu takiego żądania, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych tylko do ich przechowywania, przestaniemy wtedy wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie.
 
7. Masz także prawo do odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych (poinformuj nas o swojej decyzji wiadomością na adres e-mail wskazany w punkcie 2). Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 
8. Masz także prawo do przenoszenia danych. Na Twoje żądanie (przesłane na adres e-mail w punkcie 2), w ciągu miesiąca przygotujemy i wyślemy Ci plik w formacie .csv.
 
- W ramach prawa do przenoszenia danych, możesz wskazać nam podmiot do którego mamy dane przesłać. Ponieważ mamy obowiązek dbania o bezpieczeństwo Twoich danych, zanim zażądasz przeniesienia swoich danych, upewnij się do kogo trafią.
- Kiedy przyślesz do nas żądanie przekazania danych, ze względów bezpieczeństwa, zostaniesz poddany weryfikacji. Gdy przejdziesz ją pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
 
9. Twoje dane osobowe które przetwarzamy to:

- Twoje imię i nazwiska,
- Opcjonalnie nazwę firmy w której pracujesz,
- Twój adres (lub adres Twojego miejsca pracy, lub każdy inny adres który wskażesz jako adres dostawy zamówionych przez Ciebie towarów lub wykonania usługi),
- Twój adres e-mail,
- Opcjonalnie Twój nr telefonu.
 
10. Jeżeli dane które nam podasz należą do innej osoby (Ty zamawiasz i płacisz, lub tylko zamawiasz wskazując jako odbiorcę inna osobę) pamiętaj, że mamy obowiązek poinformować tę osobę o przekazaniu nam przez Ciebie jej danych, oraz wszystkich informacji, które przekazujemy teraz Tobie, i że możemy zrealizować umowę sprzedaży towaru lub usługi dopiero gdy uzyskamy zgodę tej osoby na przetwarzanie przez nas jej danych.
 
11. Przetwarzanie Twoich danych osobowych ma różne cele. Poniżej ich lista:

- Twoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail (i opcjonalnie nazwę firmy w której pracujesz) przetwarzamy aby zrealizować umowę sprzedaży lub umowę na wykonanie usługi.
- Twoje imię, nazwisko i adres e-mail (i opcjonalnie nr telefonu) przetwarzamy aby przedstawić Ci ofertę handlową na nasze usługi i towary – ofertę przedstawimy Ci tylko na Twoje wyraźne życzenie, określające których towarów i usług oferta ma dotyczyć.
- Twój adres e-mail (i opcjonalnie nr telefonu) przetwarzamy dodatkowo aby poinformować Cię o stanie realizacji Twojego zamówienia, przekazania Ci informacji o sposobie dostawy czy innych informacji dotyczących sposobu realizacji zamówienia towarów lub usług.
 
12. Konieczne może być przekazanie Twoich danych (na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania) firmom wspierającym naszą firmę w celu realizacji Twojego zamówienia – firmie kurierskiej, firmie pośredniczącej w płatnościach internetowych, platformie sprzedaży internetowej.

Twoje dane powierzamy do przetwarzania tylko firmom, które zapewniają wystarczające gwarancje ich bezpieczeństwa.
 
13. W naszej firmie do Twoich danych mają dostęp jedynie pracownicy odpowiedzialni za realizację Twojego zamówienia. Każdy z nich jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy Twoich danych i przetwarzania tylko tych danych, które są mu niezbędne dla realizacji Twojego zamówienia.
Informujemy, że nie przetwarzamy Twoich danych w celu profilowania czy celach marketingowych (np. przesyłanie Ci newslettera, niechcianych ofert, reklam).