X Otwórz schowek schowek
Zawartość Twojego Schowka

Dodaj lub usuwaj ulubione grafiki i kolory do Twojego Schowka!

profil facebook
Szklane panele kuchenne

Trwałe i zawsze czyste. W dowolnych kolorach i wzorach. Skorzystaj z naszego konfiguratora i stwórz wyjątkowe wnętrze!

Balustrady


Zasto­so­wanie szkla­nych balu­strad pozwala nadać wnę­trzu i konstruk­cjom wra­że­nia lek­ko­ści i przej­rzy­stości. 

Możli­wości obróbki i łącze­nia szkła ze stalą nie­rdzewną i elemen­tami drew­nia­nymi spra­wiają, że nasze pro­dukty będą dopa­so­wane do każ­dego wnę­trza, doda­dzą mu walo­rów zarówno użyt­ko­wych, jak i estetycznych.